Työyhteisö muutostilanteessa -valmennusprojekti

Tuleviin organisaatiouudistuksiin pyritään varautumaan työyhteisön sisäisiä toimintatapoja, työnjakoa ja muutosvalmiuksia kehittämällä. Hankkeessa käytetään ulkopuolisen asiantuntijan toteuttamana valmennus-, haastattelu- ja työpajamenetelmiä