Työterveyshuollon fasilitointi ennalta ehkäisevään toimintaan

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueella on toteutettu Kaiku-hanke Työterveyshuollon fasilitointi ennalta ehkäisevään toimintaan 1.12.2013-31.12.2014 välisenä aikana. Hankkeen pääasiallisena tavoitteena oli luoda ennalta ehkäisevä toimintamalli työsuojelun vastuualueen Tampereen toimipisteen ja työterveyshuollon välille. Konkreettisina toimenpiteinä hankkeessa toteutettiin mm. Hyvä terveys-ryhmän tapaamiset, yhteensä 35 kertaa, josta 9 kertaa oli työterveyshuollon kanssa toteutettavia tapaamisia. Viraston järjestämät ryhmän omat tapaamiset järjestettiin lähes joka viikko (yhteensä 26 kertaa) loma-aikoja ja työterveyshuollon tuntien ajankohtia lukuun ottamatta.

Hyvä Terveys ryhmään osallistui 15 henkilöä aktiivisesti toimintaan. Hankkeeseen osallistuivat työ-terveyshuollosta, Terveystalo Oy:stä työterveyslääkäri Anneli Hämetvaara, työfysioterapeutti Satu Heino ja työterveyspsykologi Anne Pälli.

Hankkeen tuloksena syntyi työsuojelun vastuualueen ja työterveyshuollon välille malli ennaltaehkäisevään työhön. Toimintamalli on ”kevyt” ja pienillä resursseilla organisoitu. Se antaa kuitenkin riittävän tuen ennalta ehkäisevän toiminnan ylläpitämiseen, tietouden lisäämiseen ja ihmisten oman toiminnan motivointiin. Malli kuitenkin edellyttää aktiivista toimijaa organisaation sisällä sekä motivoituneet osallistujat. Työterveyshuollon kytkentä antaa tukea ryhmän vetäjälle, jäntevöittää ryhmän toimintaa ja antaa osaltaan asiantuntija-apua hankkeen toteutukseen. Erityisesti työfysioterapeutin liikunnan ohjaus ja ohjeistus omatoimiseen liikkumiseen tapaamisten välillä on tukenut ryhmäläisten tavoitteiden saavuttamista.

Kehittämisen haasteiksi nousee työterveyshuollon ja hankkeen tiiviimpi yhteistyö hankkeen seurannan ja ohjauksen osalta. Ryhmän jäsenten henkilökohtaisten tavoitteiden osalta voidaan todeta, että useammat henkilöt ovat pudottaneet hankkeen aikana painoaan merkittävästi terveyden edistämisen näkökulmasta ja liikunnan määrä sekä terveemmät elämäntavat ovat lisääntyneet. Vaikutuksia eläköitymiseen ja työkykyyn on vaikea arvioida näin lyhyellä aikavälillä, mutta oma elämän laatuun ja identiteettiin vaikutukset heijastuvat selvästi.