Työsuojeluverkoston sparraus organisaation tukemiseksi muutosvaiheessa

Tämä on jatkoa jo toteutetulle muustosvalmennukselle, jossa käynnistimme eteläisen alueen työsuojelutoimijoiden verkostoitumisen. Saavutettu hyötyjä: työsuojelutoimijat oppivat toisiltaan, työsuojeluosaaminen on lisääntynyt, yhteidenpito on helpottunut ja parantunut, ja tätä kautta tieto liikkuu paremmin. Verkosto myös tukee työsuojelutoimijoiden omaa jaksamista.

Hanke kytkeytyy käynnissä olevaan muutostilanteeseen (maakuntauudistus); tätä halutaan ennakoida vahvistaen työsuojelutoimijoiden toimintavalmiuksia sekä ennaltaehkäisevän työn tekemisessä että ongelmatilanteiden hoitamisessa. 

Hankkeen tavoitteena on, että työsuojelutoimijat osaavat toimia omassaan roolissaan ja tukevat siten organisaationsa toimintaan. Tämä korostuu erityisesti nykyisessä muutostilanteessa, jossa ELY-keskuskukset ja TE-toimistot lakkautetaan. Tämä lisää paineita henkilöstön keskuudessa. Muutostilanteissa työsuojelutyö on entistä tärkeämpää, sekä ennaltaehkäisevänä että ongelmatilanteiden hoitamisessa.