Työsuojelu valtion virastojen yhteiskäyttötiloissa

Valtiolla ollaan erityisesti toimistotyössä siirtymässä yhteiskäyttötiloihin, joissa toimii jopa 10-17 organisaatiota samoissa asiakaspalvelu- ja toimistotiloissa. Muutos etenee vaiheittaisesti läpi 2020-luvuu, ja vuosikymmenen lopulla yhteiskäyttötilat muodostavat koko Suomen laajuisen yhteisen asiakaspalveluverkoston.

Vastuu työsuojelusta säilyy luonnollisesti kullakin organisaatiolla, mutta esimerkiksi työpaikkaselvitysten ja työturvallisuusriskiarviointien yms. osalta on tarpeen pohtia yhteistyön ja yhteisten käytänteiden mahdollisuuksia. Lisäksi yhteiskäyttötilojen käyttäjiltä on tullut toiveita yhteistyön kehittämisestä ja resurssien tehokkaammasta käytöstä. Nyt ensimmäisessä yhteiskäyttötilassa pilotoitava malli tuottaa ratkaisuja koko tulevalle yhteiskäyttötilojen verkostolle – hankkeen vaikutukset ulottuvatkin huomattavasti Joensuun virastotaloa laajemmalle.

Hankkeen tavoitteena:

  • Kuvataan yhteiskäyttötilan työsuojelun kokonaisuus (tehtävät, vastuut ja toimijat) ja tunnistetaan yhteistyön mahdollisuudet.
  • Selvitetään, miten työsuojelun yhteistoimintaan yhteiskäyttötiloissa ylipäätään suhtaudutaan.
  • Selvitetään, miten perustyöpaikkaselvitysprosessi ja työpaikkaselvityskäynnit toteutetaan yhteiskäyttötilassa, joissa toimii useampi (valtion) organisaatio ja joilla on keskenään eri työterveyshuollon palveluntuottajat.
  • Selvitetään, miten kullekin työnantajalle säädetty velvollisuus selvittää ja tunnistaa työtilasta johtuvat vaarat ja haitat arvioidaan yhtäläisellä tavalla yhteiskäyttötilassa toimivien käyttäjien kesken, jotta arviointi ei samojen työtilojen osalta poikkea olennaisesti toisistaan.
  • Sovitaan tilojen käyttäjien yhteisistä käytänteistä työsuojelun osalta.

Menetelminä käytetään työpajoja, haastatteluita, kyselyitä ja aineistoanalyysia (esim. nykyiset ohjeet, toimintasuunnitelmat jne.) sekä valmistuvan mallin pilotointia. Työhön osallistetaan henkilöitä, jotka ovat keskeisiä yhteiskäyttötilojen työsuojelun kehittämisessä.