Työskentelymenetelmien uudistaminen ja kehittäminen

Teema liittyy Oikeudellisen osaston suureen työkuormaan, joka juontaa juurensa korona-ajasta, jolloin poikkeusolot lisäsivät työmäärää merkittävästi. Henkilöstöä on palkattu lisää, mutta työn tekemisen kulttuuria on on tarve uudistaa. Henkilöstö on hyvin sitoutunutta työhönsä, mutta nyt kaivataan itsensä johtamiseen työkaluja, pelisääntöjä sekä työstä palautumisen keinoja.

Kyseessä on asiantuntijaosasto, jossa ristiriitoja aiheuttaa se, että omien vaatimusten korkea taso sekä työtehtävien suorittamisen vaatimukset eivät kohtaa. Yhtenä tärkeänä tavoitteena on priorisointiin liittyvän osaamisen vahvistaminen. Lisäksi työtiloissa ja työnteon tavoissa on tapahtunut muutoksia, keskeytyksiä on paljon. Tavoitteena on uudentyyppinen työskentelymalli, jonka kautta kiire saadaan hallintaan ja henkilöstö osaa käyttää erilaisia keinoja työstä palautumiseen aktiivisesti.

Menetelminä käytetään fasilitoivia tilaisuuksia ja reflektointia. Tavoitteena on fasilitoivien tilaisuuksien kautta itsetuntemuksen lisääminen ja opitun reflektointi.