Työpaikkaselvitys

Hankkeessa toteutettiin työilmapiirin kartoitus haastattelututkimuksella. Ulkopuolisen asiantuntijan laatimalla selvityksellä kartoitettiin työilmapiiririn nykytila ja etsittiin kehittämiskohteita sen parantamiseksi.