Työnteon tavat uudistuvat

Hankkeen suunnitellut tavoitteet toteutuivat hyvin, joskaan kaikki eivät ihan vielä valmistuneet loppuun vaan työtä jatketaan edelleen.

Strategia-pelistä saatujen ryhmätöiden pohjalta on johtoryhmä jatkanut strategian hiomista ja  uusi strategia astui voimaan vuoden 2019 alusta. Strategian jalkauttamista aloitellaan nyt alkuvuodesta ja jatketaan koko vuosi 2019. Rinnan päästään rakentamaan henkilöstöstrategiaa ja laatimaan osaamiskarttaa strategisten osaamisten osalta.

Taloushallinnon keskittämisen yhteydessä on huomattu, että muitakin tukitehtäviä on tarkasteltava nyt uudestaan uusissa toimitiloissa. Monitoimipaikassa keskus kohtaiset sihteeri/assistentit eivät välttämättä enää toimi, vaan on katsottava voisiko heidän osaamistaan käyttää tehokkaammin mm kohdistamalla heitä omille vahvuusalueilleen. Lisäksi myös virastopalveluita on tarkasteltava uudestaan uusien toimitilojen näkökulmasta. Mutta nämä eivät vielä ehtineet tähän projektiin mukaan vaan niitä aloitetaan työstämään vuoden 2019 aikana. Taloushallinnon tehtävien osalta päätökset oli tehty jo organisaation tarkistuksen yhteydesä vuoden 2018 alussa, jolloin organisointi voitiin tehdä ennen muuttoa. 

Pelillistä perehdytysaineistoa käytetään jatkossa uusien, äitiyslomalta tai pitkältä sairauslomalta tulevien työntekijöiden perehdytyksessä toimitiloihin ja niissä oleviin pelisääntöihin. Näin toimimalla saamme yhtenäiset säännöt, joita myös uudet työntekijät noudattavat. Pelilliseen perehdytykseen on tutustunut vajaat 248 henkilöä ja kierroksille osallistuneita oli runsaasti (246 henkilöä). Kaiken kaikkiaan sykeläiset yllättävän paljon ovat osallistuneet uusien toimitilojen pelisääntöjen ja itse tilojen tutustumiseen.Näkemyksenämme on, että voidaan myös olettaa heidän sitoutuneen hyvin pelisääntöihin ja niiden noudattamiseen.

Pysyviä toimintatapoja syntyi varmasti toimitilojen pelisäännöistä ja sitä kautta työntekijät voivat hyvin, koska kaikki toimivat samanlailla ja tietävät kuinka toimitaan. Uusi tapa oli tämä perehdytys pelillisesti, jota suosittelemme myös muille. Näin säästytään ns. kierroksien tekemiseltä ja myös pelisäännöt tulevat uusille työntekijöille samalla tavalla kuin jo olemassa oleville. Asiat eivät tule jonkun kertomana, jolloin siinä voi olla aina myös kertojan omia tulkintoja. Kaiken kaikkiaan perehdytyksessä tulisi enemmän käyttää sähköisiä oppimistapoja, jolloin voidaan varmistaa tiedon oikeellisuus ilman kenenkään tulkintaa.

Laboratorion kehittämistyö jatkuu vielä edelleen.

Työnteon tavat uudistuvat -hanke on otettu huomioon myös työsuojelun toimintaohjelmassa sekä työterveyshuollon vuosisuunnitelmissa. Hankkeeseen liittyvät tilaisuudet on toteutettu osana SYKEn henkilöstökehittämisohjelmaa.