Työnohjaus

Edunvalvonta muodostaa oman toimintonsa 1.10.2016 alkaen osana uutta oikeusapu- ja edunvalvontapiiriä. Työnohajuksessa on mahdollista käsitellä työyhteisötaitoja, jotka korostuvat toimiston itsenäisen roolin myötä.

Keväällä 2016 toteutetussa työpaikkaselvityksessä todettiin henkilöstön jaksamisongelmia ja johtamisongelmia. Hankkeen tavoitteena on, että työntekijöiden työhyvinvointi paranee ja työpanosta pystytään jälleen suuntaamaan paremmin toimiston ydintehtävästä selviytymiseen.