Työnohjaus turvapaikka-asioita käsitteleville julkisille oikeusavustajille

Oikeusaputoimistoissa hoidettavien turvapaikka-asioiden lukumäärä nousi lyhyessä ajassa moninkertaiseksi. Työnohjaukseen hyväksyttiin esimiesten suositusten ja oikeusavustajien toiveiden mukaan yhteensä 18 turvapaikka-asioita hoitavaa oikeusavustajaa. Heidät jaettiin kolmeen ohjausryhmään. Kukin ryhmä tapasi 3 kertaa. Tapaamiset olivat ulkopuolisten työnohjaajien johdolla keskustelutilaisuuksia. Työskentelytapana oli ohjausryhmäläisten konkreettisten case:ien käsittely. Työnohjauksen myötä turvapaikka-asioita käsittelevät oikeusavustajat verkostoituivat tiiviimmin ja toivottavasti rohkaistuivat olemaan yhteyksissä myös ilman ulkopuolisen työnohjaajan tukea. Haastavien kokemusten jakaminen luottamuksellisessa ympäristössä edistää ammatillista suhtautumista työhön.  

Hankkeen käynnistysvaiheen kuvaus:: Työnohjausta kokeiltiin menetelmänä työssä jaksamisen sekä työhyvinvoinnin ja -suojelun kehittämisessä. Turvapaikka-asioita hoitavat oikeusavustajat ovat henkisesti erittäin kuormittuneita. Hoidettavia toimeksiantoja on lukumääräisesti paljon ja niissä on omat erityispiirteensä kielellisten ja kulttuurillisten haasteiden vuoksi.