Työnohjaus

Hankkeen teema on johtamis- ja toimintakulttuurin uudistaminen.

Työnohjaus olisi tärkeää työyhteisölle, ja ajoitus olisi nyt siihen täydellinen. Yksikkö on tehnyt hyvää tulosta, ja halutaan, että kehitys jatkuu myönteisenä. Samalla yksikkö on käynyt läpi erittäin paljon muutoksia viimeisten vuosien aikana. Helsingin kaupungin talous- ja velkaneuvonta siirtyi
liikkeenluovutuksessa oikeusministeriön alaiseen Helsingin oikeusaputoimistoon vuoden 2019 alussa. Ryhmän intergraatioon oikeusaputoimistoon sekä ryhmädynamiikkaan halutaan satsata sekä toiminnan tuloksellisuuttaa että työyhteisön työnhyvinvointia silmällä pitäen. Yksikkö on ottanut käyttöön uuden sähköisen asiointialustan, ja toimintatapojen kehittämisessä on paljon tekemistä. Keväällä 2021 taas on edessä muutto uusiin tiloihin, ja siitäkin näkökulmasta hanke on tärkeä.

Työterveyspsykologi Ellen Ek toimii hankkeessamme vetäjänä. Suunnittelemme henkilökunnan jakamista ryhmiin, ja työnohjausta sitä kautta. Yhteensä työnohjausta järjestetään 15 tuntia.