Työnohjaus

Työnohjaus olisi tärkeää työyhteisölle, ja ajoitus olisi nyt siihen täydellinen. Yksikkö on tehnyt hyvää tulosta, ja halutaan, että kehitys jatkuu myönteisenä. Samalla yksikkö on käynyt läpi erittäin paljon muutoksia viimeisten vuosien aikana. Helsingin kaupungin talous- ja velkaneuvonta siirtyi
liikkeenluovutuksessa oikeusministeriön alaiseen Helsingin oikeusaputoimistoon vuoden 2019 alussa. Ryhmän intergraatioon oikeusaputoimistoon sekä ryhmädynamiikkaan halutaan satsata sekä toiminnan tuloksellisuuttaa että työyhteisön työnhyvinvointia silmällä pitäen. Yksikkö on ottanut käyttöön uuden sähköisen asiointialustan, ja toimintatapojen kehittämisessä on paljon tekemistä. Keväällä 2021 taas on edessä muutto uusiin tiloihin, ja siitäkin näkökulmasta hanke on tärkeä.

Työterveyspsykologi Ellen Ek toimii hankkeessamme vetäjänä. Suunnittelemme henkilökunnan jakamista ryhmiin, ja työnohjausta sitä kautta. Yhteensä työnohjausta järjestetään 15 tuntia.

Hankkeen tulokset ja vaikuttavuus

Pidettiin muutama työnohjaus Terveystalon työpsykologin kanssa. Ensin tiimi ja heidän esihenkilö, ja sitten tiimi ja toimiston esihenkilö. Käytiin läpi konfliktit, epäkohdat, ja keskusteltiin mistä tyytymättömyys johtui. Yritettiin löytää ratkaisuja. Kokemus on, että työnohjauksesta on usein hyötyä, ja nytkin oli, mutta hyödyt voivat jäädä aika vähäisiksi, pahimpia konflikteja ei voida ratkaista, ja se on myös kuormittavaa osallistujille.

Tavoite, eli ilmapiirin parantaminen toteutui osittain. Konkreettisia edistysaskeleita otettiin kuitenkin aika vähän. Arvioitiin lähinnä keskusteluin ryhmän sisällä jälkeenpäin, ja esihenkilöiden kesken. Pysyvä jälki oli, että esim. viestittelykulttuuri parantui.