Työkalupakki esimiehille ja henkilöstölle toimijuuden ja varhaisen välittämisen edistämiseen – seikkailua uusissa maastoissa

Hankkeen tavoitteena löytää keinoja yksilöiden ja työyhteisön tukemiseen nopeasti muuttuvassa ja kompleksisessa toimintaympäristössä.  Hankkeen lähtökohtana on pohtia, mitä varhainen välittäminen on lisääntyvää vuorovaikutusta, ketteryyttä ja joustavuutta sekä itse- ja yhdessä ohjautuvuutta edellyttävässä työelämässä. Tarkoituksena on myös vahvistaa myötäintoa ja -tuntoa sekä kokeilukulttuuria työyhteisössä. Niillä on havaittu olevan työhyvinvointia, työn tuloksellisuutta ja innovatiivisuutta edistävä vaikutus.

Vuodenvaihteessa 2018 Karvi ja Ylioppilastutkintolautakunnan kanslia liitettiin Opetushallituksen erillisyksiköiksi. Kaikilla kolmella organisaatioilla oli omat mallit ja suunnitelmat varhaiseen välittämiseen. Organisaatioissa oli havaittu, että perinteiset keinot, kuten kehityskeskustelu ja työtyytyväisyyskyselyt eivät ole riittävän nopeita ja sopivia keinoja varhaiseen välittämiseen.
Organisaatiot voivat säilyttää omat suunnitelmansa, mutta mm. työhyvinvoinnin ja henkilöstön kehittämisen osalta on tarvetta ja mahdollisuuksia yhteiseen kehittämiseen. Hanketta ohjaa keskeinen periaate jakaa ja oppia toisten organisaatioiden toimintamalleista ja työkaluista.