Työilmapiirin edistäminen

Kuopion TE-toimistossa Kaiku-rahalla toteutettiin Työilmapiirin edistäminen-hanke ajalla 28.11.2011-31.3.2012.
Apulaisjohtajan johdolla perustettiin työryhmä valmistelemaan työhyvinvointihanketta, jossa olivat mukana henkilöstön edustaja, työsuojeluvaltuutettu sekä lähiesimiesten edustaja. Henkilöstöltä pyydettiin toiveita päivien sisällöksi. Luottamusmiehelle delegoitiin 30.3.2012 toiminnallisen työhyvinvointipäivän sisällön suunnittelu ja organisointi. Työilmapiirin edistämisen toteuttamiseksi järjestettiin sisällöltään kolme eri tilaisuutta:

  • Työhyvinvointipäivä 10.2.2012, aiheina työkyky, työn imu/ilo ja yhteisöllisyys.
  • Työhyvinvointipäivä 16.3.2012, päivän tavoitteena oli pohtia keinoja, joilla voimme vaikuttaa omaan ja työyhteisömme hyvinvointiin; minä, työ ja työyhteisö.
  • Työhyvinvointipäivä 30.3.2012, päivä oli henkilöstön toiveiden mukaisesti toiminnallinen. Sisältönä yhteinen toiminta työyhteisön eri jäsenten kanssa erilaisissa olosuhteissa, vapaa-ajan merkitys omaan hyvinvointiin.

Hankkeesta saatujen tulosten perusteella on lisätty johdon ja luottamusmiesten välistä yhteistyötä, sekä sitouduttu toteuttamaan varhaisen puuttumisen mallia. On tietoisesti tehty päätös työilmapiirin edistämiseksi jatkossakin ja asiat tuodaan yhteiseen pöytään käsiteltäväksi.

Hankkeen toteutuksessa kannattaa panostaa hyvään etukäiteissuunnitteluun yhtessä henkilöstön, esimiesten ja johdon kanssa. Jos toteutuksessa käytetään kouluttajia tai luennoitsijoita, päivien sisältö kannattaa suunnitella yhdessä vastaamaan haluttua sisältöä.