Työhyvinvointitalkoot

Hankkeen teema on johtamis- ja toimintakulttuurin uudistaminen.

Lentotullin sairauspoissaolot ovat muutaman viime vuoden ajan olleet kasvussa. Tässä hankkeessa paikannetaan osallistavasti yhdessä koko Lentotullin henkilöstön kanssa, miten työhyvinvointia voidaan edistää ja ylläpitää vaikuttavasti ja pitkäjänteisillä toimintatavoilla.
Hankkeessa vahvistetaan esimiesten taitoja etenkin tiedolla ja valmentavassa johtamisessa. Koska työhyvinvointia tuottava valmentava työkulttuuri rakennetaan yhdessä, on tärkeää osallistaa kehittämiseen koko henkilöstö.

Hankkeessa osallistetaan koko lentotullin henkilöstö työpajoissa miettimään työhyvinvointia edistäviä ratkaisuja. Työpajoissa käytetään osallistavia menetelmiä ideoinnin tuottamisessa ja toimenpiteiden valinnassa. Työpajakierroksia on tavoitteena järjestää jokaiselle kehittämishankkeelle osallistuvalle kolme. Hankkeessa valmennetaan koko henkilöstöä työhyvinvoinnin eri teemoissa. Hankkeessa on tavoitteena hyödyntää eOppivan koulutustarjontaa sekä työterveyshuollon, Tullin omien asiantuntijoiden että konsultin toteuttamia koulutuksia.