Työhyvinvointikyselyn tulosten jatkokäsittely

Hankkeessa kehitetään Baro-purkumalli työpaikalle. Hankkeessa hyödynnetään ulkopuolisen asiantuntijan toteuttamia ryhmäkeskusteluja.