Työhyvinvointia rajavartioasemalle

Hankkeessa kartoitetaan työyhteisön hyvinvointia ulkopuolisen asiantuntijan vetämien yksilö- ja ryhmäkeskustelujen avulla.