Työhyvinvointia joka päivä

Työhyvinvointi on sitä, että töissä on hyvä olla. Työhyvinvointi on tunnetila, sitä ei voi käskeä. Se kehittyy ja rakentuu jokaisen yhteisömme jäsenen toiminnasta, teoista, ajatuksista ja asenteista. Jokaisella työntekijällä on mahdollisuus ja myös vastuu vaikuttaa työyhteisönsä toimintaan ja siten työhyvinvointiin.

Valtiokonttorin Kaiku-kehittämishankkeen rahoitustuki mahdollisti Itä-Suomen huoltorykmentille poikkeuksellisen vaikuttavan mahdollisuuden panostaa omaan henkilöstöönsä. Jokaiselle henkilölle tarjoutui mahdollisuus kehittää ja ylläpitää omia tietoja ja taitoja työssä ja elämässä selviytymisessä ja omasta työkyvystään huolehtimisessa.

Vuoden 2013 aikana työhyvinvoinnin toimintamallin periaatteiden ja toteutuksen ymmärrystä syvennetään edelleen organisaation kaikilla tasoilla. Työhyvinvointiin liittyvien ja vaikuttavien tekijöiden ymmärtämisellä ja sisäistämisellä on keskeinen merkitys koko organisaation toiminnalle ja ilmapiirille. Organisaation ja työpisteen työhyvinvointiin ja työilmapiiriin vaikuttavat kaikki työntekijät omalla toiminnallaan ja tekemisellään – joka päivä.