Työhyvinvointi muuttuvassa ympäristössä

Hankkeen tavoitteena on

1) edistää henkilöstön työnhyvinvointia ja vahvistaa muutoskyvykkyyttä
2) keventää työntekijöiden psyykkistä kuormitusta tukemalla uuden oppimista ja omien
voimavarojen hyödyntämistä
3) auttaa kehittämään henkilöstön ammatillisia valmiuksia
4) vahvistaa edelleen vuorovaikutuksen ja osallistumisen mahdollisuuksia työn suunnittelussa ja
toteutuksessa

Alkusyksyllä aloitamme työyhteisölle pidettävällä työterveyspsykologin alustuksella ja
jatkosuunnitelmien esiin tuomisella. Loppuvuodesta 2019 on tarkoitus toteuttaa koko henkilökunnan yhteinen kehittämispäivä, jossa on työterveyspsykologin alustus ja ryhmätyöskentelyä sovituista teemoista.

Keväällä 2020 jatketaan ryhmätyönohjauksella, jossa ohjaajan kanssa tavataan 3-6 viikon välein noin 4-8 hengen ryhmissä. Työnohjauksessa käydään läpi ohjattavien työtilanteet ja jäsennetään omaan työhön, työrooliin ja työtapoihin sekä työyhteisöön ja organisaatioon liittyviä käytännön kysymyksiä ja kokemuksia. Työnohjauksen tarkoituksena on auttaa kehittämään henkilöstön ammatillisia valmiuksia sekä tukea uuden oppimista sekä omien voimavarojen hyödyntämistä.