Työhyvinvoinnin tukeminen rakenneuudistushankkeessa

Käynnissä suuri rakenneuudistushanke, jossa henkilöstön työhyvinvointi täytyy pyrkiä turvaamaan. Hanke on pitkä ja uudistuksen kohteena ovat organisaatio, tehtävät, työmenetelmät, henkilöstörakenne ja palkkausjärjestelmät. Vaikutukset edellä mainittuihin ovat merkittävät.