Työhyvinvoinnin kehittämishanke

Työhyvinvoinnin johtaminen, työkyvyn tukeminen ja työkykyongelman ennaltaehkäisy ovat työssä jaksamisen kannalta keskeisiä tekijöitä ottaen huomioon henkilöstömme keski-iän nousevan trendin sekä Verohallinnon työntekijöiden työtehtäviin kohdistuvat muutospaineet. Työhyvinvoinnin johtamisessa merkittävässä roolissa ovat esimiehet. Tämä hanke liittyy Varsinais-Suomen verotoimiston työhyvinvoinnin johtamisen ja kehittämisen suunnitelmaan vuosille 2013-2014. Verotoimistossa on muodostettu uudet isommat ryhmät. Osa esimiehistä vaihtui ja johtamisfoorumi koostuu nyt uusien fuusioituvien verotoimistojen kokoonpanosta. Uuden ryhmän ryhmäytymisen ja toimivan ryhmädynamiikan edistämisen kannalta ryhmän yhteiset keskustelevat foorumit ovat tärkeitä, jotta yhteistyö saa heti alussa positiivisen ja luottamuksellisen ”kivijalan”. Esimiehet toimivat lisäksi monipaikkaisessa organisaatiossa useassa eri toimipisteessä Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa.

Hankkeessa esimiehille järjestetään valmennusta aiheesta ”Ryhmäytymisen tukeminen fuusioituvassa monipaikkaisessa organisaatiossa” ja asiakas- ja puhelinpalvelua tekevälle henkilöstölle otsikolla ”Työn kuormittavuus hallintaan, työstä palautumiseen tehokkaat keinot käyttöön sekä ryhmäytymisen tukeminen”.