Työhyvinvoinnin kehittämishanke

Varsinais-Suomen verotoimistossa toteutettiin kaksi Mindfulness uni- ja stressinhallintaryhmää sekä kaksi ravinto- ja liikuntaryhmää. Ryhmätoiminnan keskeisenä tavoitteena oli tukea henkilöstöä oman terveytensä huolehtimisessa. Kummankin ryhmän aihealueen osalta kartoitettiin osallistujien henkilökohtainen tilanne ja laadittiin sen pohjalta henkilökohtainen tavoitesuunnitelma ja muutosohjelma. Tavoitteena oli auttaa henkilöstöä löytämään sellaisia toimintamalleja, joiden avulla he pystyisivät muuttamaan omaa toimintaansa pysyvästi ryhmässä käsiteltävän aihealueen pohjalta. Yleisenä tavoitteena oli henkilöstön vireystason sekä hyvinvoinnin lisääminen.

Mindfullness-ryhmissä tulokset olivat erittäin positiivisia: ryhmät kokoontuivat seitsemän kertaa 60-90 minuutin kokoontumistapaamisiin. Ryhmän ohjaajana toimi Mindfulnesskouluttaja/työfysioterapeutti. Tapaamisten sisältö koostui harjoitteiden läpikäymisestä ja osallistujat pitivät tavoitepäiväkirjaa. Toisessa ryhmässä osallistujien kokema hyöty ryhmätoiminnasta oli 2,75 asteikolla 1-3 ja toisessa peräti 3. Erityisesti stressinsietokyky ja unenlaatu olivat parantuneet merkittävästi.

Ravinto- ja liikuntaryhmät kokoontuivat kahdeksan kertaa 60-90 minuuttia kerrallaan. Osallistujat laativat itselleen henkilökohtaiset tavoitteet, pitivät ruokapäiväkirjaa sekä tekivät suunnitelman liikunnan lisäämiseksi ja ruokailutottumusten muuttamiseksi. Toisen ryhmän tulokset nousivat kesä-elokuussa 1,6-1,8 asteikolla 1-3, toisen ryhmän laskivat kesä-marrakuussa 1,9-1,7.