Turvapaikkapuhuttelijoiden työnohjaus

Osa turvapaikkapuhuttelijoiden työtehtävistä on huomattavan kuormittavia. Hankkeella pyritään turvaamaan henkilöstön työmotivaatio, työssäjaksaminen ja työhyvinvointi ulkopuolisen asiantuntijan toteuttaman työnohjauksen avulla.