Tulanet-verkoston yhteinen tutkijoiden ja asiantuntijoiden mentorointiohjelma 2019-2020

Tulanet- verkostossa on aktiivisesti toimiva osaamisen kehittämisen ryhmä, joka on Lynet- verkoston aikana jo useamman vuoden ajan järjestänyt laitosten henkilöstölle osaamisen kehittämiseen liittyviä hankkeita ja koulutuksia. Aloitimme laitosten välisen mentorointi-yhteistyön syksyllä 2018 pilotoimalla toimintamallia esimiesten ryhmällä. Palaute tästä on ollut erinomaista ja nimenomaan virastojen välinen yhteistyö ja verkostoituminen on saanut varsin positiivista palautetta ohjelmassa.
Nyt haluamme laajentaa nämä osaamisen kehittämisen toimet ja laitosten välisen yhteistyön myös tutkijoille ja asiantuntijoille. Mentorointi kehittämismuotona on erittäin joustava ammattilisen osaamisen kehittämismuoto.

Hankkeessa toteutamme mentorointiohjelman, jossa parit ja ryhmät tekevät kirjalliset mentorointisopimukset, joissa he asettavat tavoitteet mentoroinnille ja sopivat myös kuinka onnistumista mitataan. Tulanet-mentorointiohjelma tukee mentorointiprosessien käynnistymistä ja etenemistä kokoamalla ohjemaan osallistujat yhteiseen aloitus-, puolivälin- ja päätöstapaamiseen. Ohjelmassa on näiden lisäksi Skypellä toteutettavat lyhyemmät sparraustilaisuudet ennen ja jälkeen puolivälin tapaamisen. Ne toteutetaan erikseen mentroille ja aktoreille, joista he saavat vinkkejä onnistuneeseen mentrointiin. Yhteisessä puolivälin tapaamisessa tarkennamme tavoitteita ja katsomme kuinka ohjelma on sujunut. Vuoden kestäneen ohjelman lopuksi on päätöstilaisuus, jossa arvioimme ohjelman onnistumista.