Tukesin vastuullisuusohjelma

Koko Tukesin laajuisen vastuullisuusohjelman tekeminen vaatii johtamisen ja toimintakulttuurin muutosta, jotta voimme aidosti saada strategian mukaisen, vaikuttavan vastuullisuusohjelman ja edistää sen toimenpiteitä. Johtamis- ja toimintakulttuurin kehittäminen mahdollistaa vastuullisuuden syvemmän integroinnin kaikille organisaation tasoille.

Tavoitteena on laatia Tukesille kattava 3–5 vuoden vastuullisuusohjelma, joka sisältää selkeästi määritellyt tavoitteet ja mittarit. Vastuullisuusohjelma linkittyy YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin, joihin Tukes on sitoutunut.

Ohjelman keskiössä on vastuullisuuden kaikkien ulottuvuuksien huomioon ottaminen: ympäristövastuun käsittely kädenjälki- ja jalanjälkinäkökulmasta, taloudellisen vastuun konkretisointi, sosiaalisen vastuun edistäminen sekä Tukesin turvallisuusnäkökulman vahvistaminen.

Hankkeen hyödyt eivät ole vain Tukes-tasoisia vaan yhteiskunnallisia. Tavoitteenamme on yhteiskunnallinen vaikuttavuus – entistäkin vastuullisemmat yritykset, jossa vastuullisuus on integroitu osaksi ansaintalogiikkaa. Tämä moniulotteinen lähestymistapa mahdollistaa vastuullisuuden syvällisen integroinnin Tukesin toimintaan edistäen näin organisaation kokonaisvaltaista kehitystä ja vastuullisuutta kaikilla tasoilla.

Käytämme monipuolisia menetelmiä vastuullisuusohjelmamme kehittämiseksi. Suoritamme taustaselvityksiä varmistaaksemme, että vastuullisuusohjelma perustuu luotettavaan tietoon ja parhaisiin käytäntöihin. Haastattelujen ja kyselyiden avulla keräämme tietoa henkilöstömme ja sidosryhmiemme näkemyksistä. Järjestämme työpajoja ohjelman työstämiseen ja yhteisen ymmärryksen rakentamiseen. Haluamme osallistaa henkilöstöä alusta alkaen vastuullisuusohjelman tekemiseen, jotta sitoudumme kaikki yhdessä sen toteuttamiseen. Viestimme aktiivisesti hankkeen aikana.