Toistemme inspiroinnista onnistumisen spiraaliin

Positiivisen ajattelun kautta onnistumisen spiraaliin -hanke korostaa tietoisen, positiivisen ajattelun merkitystä voimavarojen lisääjänä niin tehtävämuutosten kuin organisaatiomuutostenkin aikana. Korostamalla niitä asioita, jotka organisaatiossa jo nyt on hyvin, huomataan nopeasti, ettei valittaminen ole kenenkään osapuolen kannalta rikastavaa, vaan syö energiaa koko työyhteisöltä. Positiivien ajattelu ei kuitenkaan saa olla keinotekoista, päälleliimattua, vaan jokaisen tulee omalta kohdaltaan oivaltaa sen merkitys.

Harjoitteiden tekeminen äänitteiden ja muiden mindfulness-tehtävien avulla auttaa pääsemään alkuun, mutta kovin nopeasti oma ajattelu löytää positiivisen tavan suhtauta asioihin ja ymmärtää myös kielteisten asioiden kuuluvan tavalliseen, hyvään elämään. Ryhmäharjoitteita tekemällä porukka voi yhdessä miettiä asioita, joista sillä hetkellä on työssään kiitollinen, mikä menee hyvin, missä on onnistuttu – aikaa tähän menee viikkopalaverista n. 5 min. Hyvä olo leviää, ja sen johdosta tuottavuus kasvaa – päästään onnistumisen spiraaliin, joka koko ajan ruokkii itseään entistä enemmän.