Toimiva työyhteisö – laadukas tutkinta

Helsingin poliisilaitoksen kehittämishanke kohdistuu poliisilaitoksen rikostutkinnan esimiestyön kehittämiseen. Kehittämishankkeessa toteutettavan valmennusprosessin tavoitteena on kirkastaa rikostutkinnan ryhmänjohtaja- ja tutkinnanjohtajaesimiesten rooleja sekä vahvistaa esimiesten tietoja, taitoja ja valmiuksia rakentaa ja johtaa toimivaa työyhteisöä, joka pystyy laadukkaaseen, oikein suunnattuun tutkintaan käytettävissä olevilla voimavaroilla. Hankkeessa toteutetaan aloitus- ja päätösfoorumit sekä esimiesten valmennus työpajatyöskentelynä. Hankkeen toteutusperiaatteita ovat ratkaisukeskeisyys – haetaan ratkaisuja arjen ongelmatilanteisiin, osallistavuus ja osallistaminen – työnsä tekijät ovat työnsä asiantuntijoita sekä näyttötutkintomaisuus – valmennuksen tuella kehitetään tutkintaryhmän päivittäistä esimies- ja tutkintatyötä.
 

Lisäksi kehittämishankkeen yhteydessä saatetaan loppuun poliisilaitoksen Kaiku-hanke 2013-2014, Työyhteisötaidoilla ja työkyvyn johtamisella yhteiseen työnäkyyn. Vuoden 2015 alussa toteuttavat, aiemman suunnitelman mukaiset toimenpiteet ovat lupahallinnon esimiesten valmennusprosessin päätösseminaari sekä poliisilaitoksen sisäilmatyöryhmän toiminnan käynnistymistä tukeva koulutus.