Toimitiloja- ja työmenetelmiä kehittävä hanke

Hankkeen teema on johtamis- ja toimintakulttuurin uudistaminen.

Virastossamme on ollut vuodesta 2019 käynnissä hanke, jossa kehitetään työmenetelmiämme digitalisaation edistämiseksi ja samalla suunnitellaan toimitilojemme käyttöä tehokkaan toiminnan edistämiseksi sekä tuetaan henkilöstöä toimitilamuutoissa. Yhteistyökumppanina on Senaatti.

Hanke on venynyt alkuperäisestä suunnitelmasta, koska noin 120 henkeä koskeva Helsingin oikeusapu- ja edunvalvontatoimistojen ja viraston hallinnon muutto eri osoitteista yhteisiin tiloihin on viivästynyt noin kahdella vuodella alkuperäisestä aikataulusta. Muutto toteutuu kevät kesällä 2021 ja tällä rahoitushakemuksella haetaan rahoituksen täydentämistä projektin lopettamistoimenpiteisiin ja henkilökunnalle järjestettävään lopettamistilaisuuteen.