Toimintakulttuurin kehittäminen

Haluamme kehittää viraston työfilosofiaa perustuvaksi nykyistä enemmän henkilöstön omaan asiantuntijuuteen, siihen luottamiseen ja sen hyödyntämiseen sekä oman työn kehittämiseen. Tätä kautta kehitämme toimintaamme entistä enemmän asiakaslähtöiseksi.

Erityisenä painopisteenä on tarkastus- ja valvontafilosofian kehittäminen ja sen tukeminen. Tämän uskomme parantavan myös työhyvinvointia ja työn vaikuttavuutta. Hankkeessa paneudutaan erityisesti yksiköissä tehtävään ja henkilöstölähtöiseen työhön. Hankkeessa pyritään käyttämään mahdollisimman vähän ”ylhäältä annettuja sekä luentomaisia” työskentelyotteita.