Toiminnan kehittäminen ja muutostyöhön tähtäävä valmennus / Muutosvalmennus

1) Työnohjaus, joka kohdistuu lastensuojelutiimiin.

2) Lean-ajattelun keinoin kehitetään ja kuvataan työprosessin kulku suuressa ympäristöasiassa. Projekti toteutetaan yhden ympäristöasian teon yhteydessä. Projekti suuntautuu 2. osastolle.