Tilastokirjaston ja tilastotietopalvelun muutostuki

Tilastokirjastoa ovat kohdanneet viime vuosina suuret muutokset: sisäinen organisaatiouudistus, kirjasto- ja tietopalvelualan nopea muutos sekä uuden toimipisteen perustaminen Helsingin yliopiston pääkirjastoon. Nähtävissä on, että muutokset eivät pääty tähän.

Muutokset ovat pakottaneet muuttamaan nopeasti perinteisiä työtapoja ja kehittämään osaamista sekä vaatineet sopeutumista muutokseen. Muutoksen laajuus ja nopea tahti nähtiin uhkana työhyvinvoinnille, mistä syntyi tarve paneutua tarkemmin muuttuvaan tilanteeseen sopeutumiseen.

Kehittämishankkeen tavoitteena oli osallistaa henkilöstö muutostilanteen käsittelyyn ja uusien toimintamallien luomiseen jäsentämällä muutosta konkreettisten toimintatapakokeilujen avulla. Muutosjäsentelyn ja muutospohdintojen havainnoinnin avulla tavoiteltiin itseään kehittävää ja toimivaa työyhteisöä, joka kykenee:

  • tekemään havaintoja kehittyvästä toiminnastaan
  • tutkimaan yhdessä havaintojaan ja ottamaan opiksi niistä
  • muotoilemaan ja kokeilemaan uusia toimintatapoja yhteisiin käytäntöihinsä
  • rakentamaan yhteisen näkymän muutosten punaisesta langasta

Hankkeen kantavana teemana oli kehittämisen sijoittaminen vuosikelloon ja eteneminen konkreettisten kokeilujen kautta samalla toimenpiteitä aktiivisesti havainnoiden.

Projektissa kehitettiin työyhteisöön ns. havainnoija-ryhmä. Tällä tarkoitetaan sitä, että työyhteisössä pieni ryhmä ottaa tilapäisesti havainnoija -roolin ja antaa palautetta yhteistyö- ja kehittämisasioista sekä työstää kehittämisen edetessä havainnoistaan yhteistä tavoitekuvaa, käyttövisiota = konkreettinen menetelmä sille tavoitteelle, että hyvä työyhteisö pystyy oppimaan omasta toiminnastaan.