Tiimiksi kohti valmentavaa johtamiskulttuuria

Pelastusopisto aloitti määrätietoisen prosessien ja osallistavien toimintatapojen kehittämistyön 2010. Tämän kehittämistyön jatkumona Pelastusopisto uudisti koulutusorganisaation 1.1.2016. Koulutusorganisaatiossa neljästä yksiköstä muodostettiin kaksi tiimilinjaa, joiden alla toimii x kpl tiimejä.

Tiimiksi- hankkeen tavoitteena oli yhteisten valmennuspäivien aikana löytää yhteinen käsitteistö ja toimintatapa tiimitoiminnalle, jossa tiimit saavat toisaalta enemmän vastuuta mutta myös enemmän valtaa. Tiimitoiminta ei perustu ”käskyttämiseen”, tiimin vetäjä ei ole hallinnollinen esimies. Tiimi ottaa itse enemmän vastuuta tavoitteiden saavuttamisesta, lisäksi rakennettiin uudenlaiset tiimien väliset toimintamallit. Kaiken toiminnan keskiössä on oppiminen ja opiskelija.

Hanke sisälsi johtoryhmävalmennuksen, kaksi tiimien vetäjien valmennusta sekä kaksi kaikkien opettajien valmennuspäivää. Valmennukset koettiin pääsääntöisesti erinomaisina ja syksyllä 2016 on havaittavissa jo selkeitä edistymisaskeleita uudenlaisen toimintakulttuurin suuntaan.