Terveysteemavuosi

Terveysteemavuosi hankkeen tavoitteena oli työilmapiirin- ja työhyvinvoinnin, työtyytyväisyyden sekä yhteistyön parantaminen.

Tyhy-ryhmä ja työsuojeluorganisaatio lähtivät yhdessä suunnittelemaan toimintaa. Vuoden aikana järjestettiin koko henkilökunnalle useita tietoiskun tapaisia tilaisuuksia, joissa vetäjinä oli työterveyshuollon asiantuntijoita: työterveyspsykologi, ravitsemusterapeutti ja työfysioterapeutti.

Lisäksi haettiin Valtiokonttorilta Kaiku -rahaa esimiestyöhön: esimiesten jaksamisen tukemiseen ja organisaation tilanteen auttamiseen.

Tavoitteena oli työterveyshuollon/työterveyspsykologin avulla löytää keinoja erilaisten vaikeiden tilanteiden ja ongelmien käsittelemiseen, ymmärtää työntekijöiden yksilöllisiä motiiveja ja työyhteisön sosiaalisia ilmiöitä, hallita omaa kuormittumista, löytää keinoja jaksamiseen, rakentaa organisaatiokulttuuria kollegojen kesken, löytää yhtenäinen johtamiskulttuuri ja käsitellä esimiestyön käytännön tilanteita.

Hankkeeseen osallistuivat viraston päällikkö, osastonjohtajat ja lähiesimiehet. Työterveyspsykologi veti hanketta ja hänen johdollaan kokoonnuttiin neljään yhteiseen tapaamiseen. Lisäksi jokaisella esimiehellä oli yksilötapaaminen työterveyspsykologin kanssa. Yksilötapaamisissa oli keskustelua organisaation tilanteesta, omista henkilökohtaisista kokemuksista ja tuntemuksista.

Yhteistapaamisissa käsiteltiin esimiestyön käytännön tilanteita luottamuksellisessa ilmapiirissä, haettiin tukea esimiesten voimavaroja vertaistuen ja asiantuntijan avulla, jaettiin organisaatiotietämystä- ja kulttuuria ja käsiteltiin esimiestyöhön liittyviä erilaisia tilanteita. Käsiteltiin stressin hallintaa, puntaroitiin mikä on ”eniten oikein ja vähiten väärin” ja johtamisen prosessin merkitystä. Keskusteltiin ja pysähdyttiin pohtimaan yhdessä yhteisiä asioita mm johtoryhmätyöskentelyä, resurssikysymyksiä ja negatiivisen reagoinnin tilannetta.

Neljä ryhmätapaamista, joissa on saatu asiantuntijalta tietoa sekä tukea arjen johtamiseen vaatii vielä ”jatkotoimia”. Esimiesryhmä jatkaa pohdiskelua yksin ja yhdessä, jatkaa johtoryhmän yhteistyön ja yhteisen näkemyksen etsimistä ja linjan vahvistamista. Ennen kaikkea ryhmä jatkaa toistensa tukemista vaikeissa tilanteissa ja pyrkii keskustelemaan niistä avoimesti.

Jatkossa seurataan ja arvioidaan hankkeen vaikutuksia organisaation toimintaan (mm VM-baro kysely, seuraavat kehityskeskustelut ja työyhteisön ilmapiirin seuraaminen)

Arvosana ryhmätapaamisille ja koko hankkeelle oli esimiesten mielestä ”HYVÄ”.