TEM:n asiantuntijoille suunnattu työssä jaksamisen tukihanke 8+8+8

Työ- ja elinkeinoministeriössä toteutettiin vuonna 2011 asiantuntijavalmennus ”8+8+8”. Valmennuksen nimi on lyhenne valmennuksen teemasta: 8 tuntia töitä, 8 tuntia laadukasta vapaa-aikaa ja 8 tuntia hyvää lepoa. Hankkeessa 13 valmennettavaa (asiantuntijatehtävissä toimivaa) kävi läpi kahdeksan moduulia sisältäneen valmennuskokonaisuuden välitöineen 11 kuukauden aikana. Valmennuksessa tähdättiin henkilökohtaiseen työssäjaksamisen lisäämiseen, henkilökohtaiseen kasvuun ja kehittymiseen sekä ammatillisen osaamisen täydentämiseen. Käytettyinä menetelminä olivat ryhmäcoaching, luennot, ryhmä- ja pari- ja yksilötyöskentelyt. Valmennuksen toteutti pääosin Miska Oy:n valmentaja Helena Kokko ministeriön osaamisen kehittämisen ja työhyvinvoinnin vastuualueen ohjauksessa.

Palautteessa tuli esiin, että hankkeen tulokset olivat positiivisia ja osallistujat kokivat merkittäviä parannuksia työssäjaksamisessa, ryhmätyötaidoissa, tuottavuudessa sekä oppivat mm. mentoroinnin käytäntöä ja laativat henkilökohtaisen kehityssuunnitelman.