TEM assistenttivalmennus 2020

Uudet toimintamuodot työnteossa valtaavat alaa; digitalisaatio muuttaa tapoja toimintatapoja ja ilmiölähtöinen työskentely edellyttää työntekijöiltä yhä laaja-alaisempaa tietoutta/osaamista siitä viitekehyksestä, jossa toimitaan. Työntekijöiden on osattava luopua vanhoista tavoista tehdä työtä ja keskityttävä oppimaan uutta niin työnteon tapojen kuin substanssiosaamisen suhteen.

Osaamisen uudistaminen on täysin väistämätöntä ja aina vain kiihtyvämmällä tahdilla. Nämä muutokset edellyttävät kaikkien henkilöstöryhmien, niin assistenttien kuin muidenkin tukihenkilöstön (esim. avustajat, suunnittelijat) jäsenten vastuuta oman itsensä muuttumisesta ja osaamisen uudistamisesta.

Hankkeen tavoitteet kiteytettyinä:
1) tuki osallistujien henkilökohtaiselle kasvulle ja kehittymiselle
2) osallistujien itsetuntemuksen syventäminen, omien vahvuuksien hyödyntäminen sekä muutossopeutumisen & osaamisen uudistamisen tuki työhyvinvointia tuottavalla tavalla
3) yhteisten päivittäisen tekemisen tapojen kehittäminen verkostoitumisen avulla siten, että yhteinen tekeminen tukee kaikkien työssä onnistumista