TEM asiantuntijavalmennus 2020

Viime vuosina ministeriö on tarjonnut erilaisia valmennuksia (mm. valmennuksia henkilökohtaisen kasvun ja kehittymisen tukemiseksi ja myös substanssivalmennuksia) lähinnä johto- ja esimiestehtävissä toimiville. Asiantuntijoiden taholta on ollut myös luonnollisesti kysyntää/tarvetta vastaavanlaisiin valmennuksiin

Hankkeen tavoitteena on toteuttaa 15 asiantuntijan osalta pilotti, joka

  • edistää valtion ja ministeriön positiivista työnantajakuvaa ja kilpailukykyä houkuttelevana työnantajana
  • luo valmennukseen osallistuville asiantuntijoille uranäkymiä ja kehittymisen polkuja valtiokonsernissa ja ministeriössä
  • edistää strategista ja ilmiölähtöistä ajattelua politiikkatoimeenpanossa ja toimintamalleissa
  • tukee coaching-tyyppisesti osallistuvien asiantuntijoiden henkilökohtaista kasvua ja kehittymistä, syventää itsetuntemusta ja omien vahvuuksien hyödyntämistä sekä tukea itsensä johtamisessa ja osaamisen uudistamisessa
  • rohkaisee osallistuvia asiantuntijoita toimimaan tuloksellisesti epävarmassa, kompleksisessa ja jatkuvassa muutoksessa olevassa toimintaympäristössä työhyvinvointi varmistaen
  • tarjoaa vertaiskeskusteluareena yllä mainittujen teemojen läpikäymiseksi