Tarina-hanke

Hämeen ELY-keskuksessa käynnistettyyn Tarina-hankkeeseen osallistui yhteensä 12 ELY-keskusta. Hanke rakennettiin barometrien purkumallin pohjalta ja vuoden 2011 henkilöstöbarometrien tuloksia käsiteltiin yhteisen barometrin vuosikellon ja purkumallin mukaisesti. Hankkeissa tunnistettiin keskeisimmät työhyvinvoinnin konkreettiset kehittämiskohteet sekä sovittiin toteutussuunnitelmasta ja vastuista. Hankkeet toteutettiin tiiviissä yhteistyössä johdon ja henkilöstön kanssa.

Hämeen ELY-keskuksessa kehitetään yhteistä ELY-indentiteettiä. Organisaatioidentiteetin rakentamisen keinoiksi valittiin ns. tarinallinen näkökulma. Yhteistä identiteettitarinaa alettiin rakentaa henkilöstön tuottamien työtä koskevien tekstien kautta. Hankkeeseen liitettiin tutkimus, jota toteuttivat KTT, johtamisen lehtori Anu Puusa Itä-Suomen yliopistosta sekä koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia.