Talous-yksikön ja kirjaamon muutosvalmennus

Hankkeella tavoiteltiin avoimuuden kasvua muutoksille ja sitä, että muutokset voidaan kohdata turvallisesti. Edelleen tavoitteena oli, että oma ymmärrys maailman muuttumisesta ja oman osaamisen laajenemisen tarpeesta kasvaa. Samoin vastuu oman työn kehittämisestä kasvaa. Tavoitteena oli lisäksi työhyvinvoinnin ja työtyytyväisyyden koheneminen ja se, että voidaan paremmin vastata Valtiokonttorin ja muiden sidosryhmien odotuksiin.

Kirjaamon hanke alkoi lokakuussa 2016 ja päättyi maaliskuussa 2017. Työnohjaustapaamisia koko ryhmälle ja esimiehelle oli viisi. Työnohjaustapaamisissa hyödynnettiin osallistavia menetelmiä. Haastattelut yksittäisille työntekijöille tehtiin maalis-huhtikuun vaihteessa 2017.

Talous-yksikön työyhteisön kehittäminen alkoi esimiehen ja konsulttien tapaamisella lokakuussa 2016.  Koko työyhteisön valmennukset käynnistyivät marraskuussa ja niitä pidettiin viisi. Havaittiin, ettei tavoiteltuja asioita saavuteta puolen vuoden valmennuksessa, vaan tarvitaan pidempi aika ja uusia menetelmiä. Uutena menetelmänä käyttöön otettiin henkilökohtaiset keskustelut kaikille yksikön työntekijöille huhtikuussa 2017. Keskusteluiden tarkoituksena oli saada jokaisen työyhteisön jäsenen näkemys huomioitua. Esimiehen työnohjaustapaamisessa toukokuussa 2017 pohdittiin jatkoa ja jatkossa käytettäviä menetelmiä. Tämän jälkeen pidettiin neljä työnohjaustapaamista koko työyhteisölle ja esimiehelle kevään-syksyn 2017 aikana. Valmennus päättyi marraskuussa 2017.

Hankkeesta saatuja kokemuksia: Muutoksen suuruutta ei ennakolta ymmärretty. Joitakin hyviä, pysyviä toimintatapoja syntyi hankkeen myötä. Viestintään otetaan myönteisempää näkökulmaa. Ajankohtaisia keskusteluja esimiehen ja työntekijän välillä on lisätty. Tiimipalavereja on kehitetty osallistavampaan suuntaan. Työilmapiiri on muuttunut avoimemmaksi, asioihin otetaan positiivista lähestymistapaa ja työkavereita huomioidaan aiempaa enemmän. Vaikeitakin asioita pystytään ottamaan esille ja palautekulttuuri on kehittynyt. Toisaalta kirjaamossa tapahtuvan muutoksen suuruutta ei pystytty ennakoimaan.