TaitaVa – Taidolla ja tahdolla tavoitteisiin Valtorissa

Valtori on 2014 toimintansa aloittanut palvelukeskus, joka tuottaa valtionhallinnon toimialariippumattomat ict-palvelut. Vuosien 2015-2016 aikana suurin osa toimialariippumattomista tehtävistä siirretään valtionhallinnon ict-palvelukeskuksista ja virastoista Valtoriin, mikä tarkoittaa Valtorin henkilöstömäärän kasvua arviolta noin 1000 työntekijään. Erilaisten toimintakulttuurien yhtenäistämisessä johtamisen ja esimiestyön onnistuminen on tärkeää koko henkilöstön työhyvinvoinnin turvaamiseksi laajasti yksilöön ja työyhteisöihin vaikuttavassa muutoshankkeessa.

Muutos ja epävarmuus heikentävät työtulokseen vaikuttavia tekijöitä: osaamista, motivaatiota, luottamusta ja työssä onnistumisen mahdollisuuksia. Olemme tunnistaneet seuraavia epävarmuutta lisääviä tapahtumia, joita työntekijät kohtaavat Valtoriin siirtyessään:

  • Fyysinen työpaikka, joka tulee vielä muuttumaan, on entisessä toimipaikassa tai Valtorin tiloissa
  • Uusi työnantaja, toimintatavat, lähiesimies ja työyhteisö ovat tuntemattomia
  • Virkasuhde muuttuu työsuhteeksi
  • Työtehtävät ja vastuut ovat voineet muuttua tai tulevat muuttumaan
  • Aiempi työtehtävä on ollut oman organisaation tukitehtävä, nyt tehtävä on organisaation päätehtävä
  • Palveluita tuotetaan entisille työnantajille, joista on nyt tullut työntekijän asiakkaita
  • Aiemmin toimineet sisäiset verkostot ja kumppanuudet muuttuvat
  • Entisen joutuu jättämään taakseen ja edessä on uusien toimintamallien sisäistäminen
  • Uudessa työyhteisössä joutuu mahdollisesti opettelemaan uusia tai erilaisia työyhteisötaitoja
  • Pitkään valtion virastossa työskennelleille henkilöille työpaikan vaihtaminen sinänsä voi olla paljon epävarmuutta lisäävä asia

Valtorin palvelu- ja toimintakulttuurin muodostumiseen halutaan aktiivisesti myötävaikuttaa johtamisella, toimintatavoilla ja käytännöillä. Tavoitteenamme on organisaation rakentamisen vaiheessa käynnistää yhteisöllinen ja henkilöstöä osallistava, muutosvalmiutta lisäävä projekti, joka toteuttaa arvojemme mukaista toimintaa sekä edistää Valtorin vision toteutumista ja strategisia tavoitteita.

TaitaVa-projektilla haluamme viedä suuren muutoksen läpi hallitusti, saada sisäistä voimaa työskentelyyn ja pitää huoli koko henkilöstön työhyvinvointia, työtyytyväisyyttä, työssä jaksamista ja motivaatiota. Lisäksi haluamme varmistaa, että työnantajalle kuuluvista työsuojeluvelvoitteista myös muutoksen pyörteissä huolehditaan ja organisaation rakentamisessa luodaan myös työsuojelullisia tavoitteita tukevia toimintamalleja.