Strategisen henkilöstösuunnittelun kehittäminen

Oikeusministeriön hallinnonalalla on keskusteltu osaamisen johtamisen ja henkilöstösuunnittelun tärkeydestä ja hallinnonalalle on laadittu jonkin verran tukimateriaalia henkilöstösuunnitelmien laatimiseksi. Hallinnonalan virastojen HR-resurssit ovat erittäin niukat, eikä voimavaroja henkilöstövoimavarojen johtamisen kehittämiseen juurikaan ole.

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa toteutettiin hallinnonalan eri sektorien virastoille kaksipäiväinen HAUSin fasilitoima henkilöstösuunnitteluvalmennus. . Valmennuksessa paneuduttiin henkilöstösuunnittelun lähtökohtiin, nykytilaan, tietopohjaan ja haasteisiin. Lisäksi käsiteltiin strategista ja ennakoivaa henkilöstösuunnittelua sekä tulevaisuustietoista yhteissuunnittelua.

Hankkeen nyt toteutettavassa toisessa vaiheessa työryhmä työstää kahdessa työpajassa (kesäkuu ja syyskuu) ja verkkoympäristössä (työpajojen välillä ja jälkeen) hallinnonalalle strategisen henkilöstösuunnitelman pohjan, jota virastot voivat hyödyntää henkilöstösuunnittelussa. Henkilöstösuunnitelmassa painotetaan henkilöstösuunnittelun strategisia osa-alueita, tulevaisuuslähtöistä suunnittelua, yhteiskehittämistä ja osaamisen johtamisen teemoja. Työpajatyöskentely toteutetaan fasilitoijan ohjaamana. Työskentelyn tavoitteena on kirkastaa kysymyksiä, mihin henkilöstösuunnitelman tulee vastata tässä ajassa? Miten henkilöstösuunnitelmapohja laaditaan niin, että se sisältää organisaation strategiset tavoitteet ja että se säilyy strategisella tasolla? Mihin henkilöstösuunnittelun osa-alueisiin on keskeisintä vaikuttaa ja miten näiden osa-alueiden muutosta mitataan?