Strategian jalkauttaminen osastoille ja toimeenpanosuunnitelman laadinta

Hankkeen teema on työn tekemisen tapojen ja toiminnan organisoitumisen kehittäminen.

Käräjäoikeuksien rakenneuudistus tuli voimaan 1.1.2019. Tämä yhdistymisprojekti on vielä kesken.

Hankkeen tavoitteena on jatkaa jo aloitettua kehittämistyötä eli jalkauttaa laadittu strategia osaksi jokaisen virkamiehen päivittäistä työtä. Tavoitteena on yhtenäistää toimintakulttuuria ja virtaviivaistaa työprosesseja kokeilemalla erilaisia työtapoja ja näin löytää parhaat mahdolliset toimintamallit.

Henkilöstön osaamista kehitetään jatkamalla esimiesvalmennusta, suunnittelemalla sisäistä koulutusta ja kehittämällä perehdytystä sekä järjestämällä yhteisiä keskustelu- ja kehittämistilaisuuksia tukemaan toimintakulttuurin ja työskentelytapojen yhdenmukaistamista.