SOPU -Vaasan vankilan toiminnan, henkilöstön ja työyhteisön kehittämishanke

Hanke oli jatkumo yksikössämme työyhteisön kehittämiseksi. 2006 – 2007 oli ensimmäinen Kaikuhanke, josta tuli seuraaville vuosille toimintasuuntia työyhteisön kehittämiseksi. Alallamme on tapahtunut jatkuvaa muutosta v. 2010 vankila ja yhdyskuntaseuraamustoimisto siirtyivät 1. johtajan yksiköksi, tässä vaiheessa oli meillä toinen Kaikuhanke ”Ykköset”, jonka tarkoituksena oli kahden erilaisen toimintayksikön yhteisen toimintakulttuurin rakentaminen.

Tämä kolmas hanke oli kohdennettu vankilan toimintojen ja johtamisen tarkastelemiseksi ja kehittämiseksi sekä henkilöstön ristiriitojen käsittelemiseksi. Jatkuva hallinnon muutos ja kehittäminen tuo kokonaisuuteen epävarmuutta ja asioiden eteenpäin viemiseen.

Hankkeen tavoitteena olivat kehittää

 1. Johdon ja esimiesten muutosvalmiuksia
 2. Henkilöstöjohtamisen toimintamalleja ja rakenteita
 3. Akuuttien konfiktien ja ristiriitojen käsittelyä

Hanke aloitettiin 9/2017 ja se päättyi hankkeena 10/2018. Hankkeessa

 1. Tehtiin yksikön johdolle WorkPlace Big5 kysely
 2. Johdon keskinäinen luottamus, yhteistyö sekä resilienssi. Valmennus + jory sparraus (yht 3 pv)
 3. WPB5 profiilien tiimipurku sekä johtoryhmän tiimiprofiilin käsittely.
 4. Johdon henkilökohtainen coaching 4x2h/ henkilö
 5. Esimiesten muutosvalmennus (1/2 pv)
 6. Ristiriitojen käsittely ja ratkaiseminen henkilöhaastatteluiden avulla
 7. Henkilöstöjohtamisen toimintatapojen sekä –mallien arviointi ja kehittäminen
 8. Esimiesten valmennukset

Kustannusarvio toteutui suunnitelman mukaisesti n. 30000€ tämän lisäksi Vaasan vankila ja LSRA:n alueyksikön hyväksynnällä käytti hankkeeseen n. 20000€.

Johtoryhmän muutosvalmennus tavoitteen osalta edettiin hyvin, opittiin yhteistyötä ja tuntemaan toistemme erilaiset toimintatavat ym. Johtoryhmän työskentelyssä löydettiin myös yhteinen suunta tuleville toimintatavoille ja suunnalle. Esimiesvalmennuksessa päästiin vasta alkuun, mutta siinäkin edettiin positiivinen suuntaan ja on linjassa rikosseuraamusalan esimiesten kehittämissuunnassa.

Henkilöstöjohtamisen toimintamallit ja rakenteiden kehittämisen osalta, saimme johtoryhmällä luotua tulevan mallin pohjan, jota olemme sittemmin jatkotyöstäneet.

Akuuttien konfliktien/ ristiriitojen käsittely saatiin alkuun, joka edetessään pysäytti ja keskeytti kahden ensimmäisen tavoitteen etenemisen. Tavoite että konfliktia käsiteltiin kunnolla toteutui, mutta sen seurauksia ei kukaan pystynyt ennustamaan ja sen vaikutuksia työskentelyyn joudutaan vielä tässä raportinkin kirjoittamisen hetkellä työstämään.