Satakunnan Rise – yhdessä enemmän

Menetelminä käytimme henkilöstökoulutusta, muutosvalmennusta, työyhteisötaitojen kehittämistoimia, Varpun käyttöönottoa, henkilöstön palaute- ja palkitsemiskäytännöt, henkilöstön valmennusta, eri ammattiryhmien yhteistyön kehittämistä, johtoryhmävalmennuksia, johdon ja esimiesten sparrauksia, yhdistelmäyksikön yhteen rakentamista eri keinoin (tehtäväkierto esim.) työnohjausta jne.

Henkilöstön yleinen hyvinvointi parani hankkeen aikana, myös työilmapiiri parani, mikä oli yhden yksikön suurin haaste. Vartun ja epäasiallisen kohtelun prosessit toivat raamit asioihin puuttumiselle mutta myös
virkamiesten toiminnalle ja asialliselle käytökselle sekä työkaverin kunnioittamiselle. Nyt yhteiset pelisäännöt on pääsääntöisesti hallussa ja jokainen toimii niiden mukaan ja esimiehet puuttuvat herkemmin asioihin. Esimiesten rooli on selkiytynyt ja vahvistunut. Yhteistyö yksiköiden välillä lisääntyi ja yhteistyö parani. Eri ammattiryhmien yhteistyössä tapahtui positiivista joskin
hienoista kehitystä. Sektoroituminen ei ole enää niin voimakasta ja eri ammattiryhmät osaavat työskennellä keskenään asiakkaan hyväksi. Nyt myös yhden yksikön ilmapiirin ja esimiestyön selvät heikkoudet verrattuna muihin yksiköihin paranivat ja yksiköt ovat laadullisesti hieman lähempänä toisiaan.

Johtoryhmätyöskentelylle luotiin selvä malli ja sitä on noudatettu kaikissa yksiköissä, lisäksi YT- ja muut kokoukset järjestetään säännöllisesti. VMBaron tulokset puretaan ja vastukset käydään läpi yhdessä henkilökunnan kanssa ja lisäksi tuloksista johdetaan kehityskohteet kullekin vuodelle ja niitä työstetään johdon, esimiesten ja työsuojeluorganisaation kanssa, minkä jälkeen tavoitteiden toteutumista myös seurataan.