Satakunnan Rise – yhdessä enemmän

Hankkeen tarkempi projektisuunnitelma laaditaan henkilöstöä laajasti osallistaen, tarvittavia kehittämistoimia pohditaan myös yhteistyössä esimiesviraston aluekeskuksen ja Terveystalon kanssa. Hankkeelle perustetaan ohjausryhmä ja projektipäälliköksi nimetään Köyliön osastolta rikosseuraamusesimies. Loka-marraskuussa toteutettu VmBaro-kysely ja siitä johdetut yksiköiden kehittämissuunnitelmat antavat tarkempaa suuntaa hankkeen toteutukselle.

Menetelminä käytämme henkilöstökoulutusta, muutosvalmennusta, työyhteisötaitojen kehittämistoimia, Varpun käyttöönottoa, henkilöstön palaute- ja palkitsemiskäytännöt, henkilöstön valmennusta, eri ammattiryhmien yhteistyön kehittämistä, johtoryhmävalmennuksia, johdon ja esimiesten sparrauksia, yhdistelmäyksikön yhteen rakentamista eri keinoin (tehtäväkierto esim.) työnohjausta jne.