Ryhmätyönohjaus ja suunnattu selvitys Vantaan käräjäoikeuden haastemiehille

Käräjäoikeuden haastemiehet kuormittuvat työssään erilaisten odotusten ja paineiden alla. Hankkeessa käytetään ryhmätyönohjausta haastemiesten työhyvinvoinnin tukemiseksi sekä selvitetään heidän työn kuormitusta suunnatulla selvityksellä. Selvityksen tavoitteena on kerätä tietoa, analysoida kuormitusta/häiriötekijöitä ja löytää kehittämiskohteita sekä ratkaisuja työssä ilmenneisiin ongelmiin yhdessä haastemiesten ja esimiesten kanssa.