Ruokaviraston Kaiku-hanke

Elintarvikevirasto Evira, Maaseutuvirasto (Mavi) ja osia Maanmittauslaitoksen Tietotekniikan palvelukeskuksesta (Mitpa) yhdistetään 1.1.2019 uudeksi Ruokavirastoksi. Ruokavirasto toimii usealla eri toimipaikalla (monipaikkaisuus).

Kaiku-hankkeen tavoitteena on fasilitoida ja luotsata tulevan Ruokaviraston henkilöstöä sekä esimiehiä uudenlaiseen, yhteiseen organisaatiokulttuuriin ja yhteisiin toimintatapoihin. Lisäksi hankkeella tavoitellaan uutta ja tuoretta näkökulmaa yhteiskehittämiseen sekä työhyvinvoinnin ja osaamisen johtamiseen. Hanke ajoitetaan kahdelle vuodelle.