Rohkeasti kokeiluun

Hallitus käynnisti vuoden 2020 aikana työllisyyden kuntakokeilut, joissa kunta vastaa
työnhakijoiden palveluprosessista ja työllisyyttä edistävien palvelujen tarjoamisesta.

Työn siirtyminen TE-toimistoilta kuntien hoidettavaksi merkitsee ko. asiakasryhmiä palvelevien työntekijöiden siirtymistä kuntien työnjohdon alaisuuteen. Kokeiluilla tulee olemaan merkittävä vaikutus paitsi työntekijöiden motivaatioon ja työhyvinvointiin, myös TE-toimistojen organisoitumiseen ja toimintakykyyn jatkossa.

Kuntakokeiluja on toteutettu aiemmin vv. 2016-2018. Niistä saatujen kokemusten perusteella kuntayhteistyön rakentamiseen liittyy merkittäviä haasteita. Tällaisia ovat organisatoristen/teknisten haasteiden ja transaktiokustannusten lisäksi yhteisin tavoitteisiin, luottamukseen, kulttuurieroihin ja motivaatioon liittyvät haasteet.

Hankkeessa käytettäviä menetelmiä olivat fasilitoidut pienryhmätyöskentelyt, tulevaisuuspajat, luennot, webinaarit ja coaching.

Rohkeasti kokeiluun -hankkeen lähtökohtana oli TE-toimistojen tukeminen työllisyyden kuntakokeilujen
valmisteluvaiheessa vuoden 2020 aikana. Hankesuunnitelmaa ja aikataulua tarkennettiin covid-19 -pandemian aiheuttamien äkillisten muutosten vuoksi keväällä 2020. Hankkeessa keskityttiin alkuperäisen päätavoitteen mukaisesti henkilöstön työkyvyn ja työhyvinvoinnin tukemiseen muutoksessa.<br />
Mahdollisuus kohdentaa Kaiku-rahoitusta joustavasti oli erityisen tärkeää koronapandemian ja poikkeusolojen mullistaessa perusteellisesti töiden organisoinnin ja aikataulut. Hankerahoitus kohdennettiin pääosin etäpalveluihin joiden piiriin liittyivät TE-toimistojen ohella alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen myös ELY-keskukset ja Kehakeskus.

Pysyviksi toimintatavoiksi jäivät hankkeen myötä etäpalvelut mielenterveyden ja etäjohtamisen tueksi sekä sisäisten työnohjaajien työnohjaus.