Rise Jyväskylä kampus – yhteisten käytänteiden luominen

Taustalla on Rise:n kampushanke, jossa rakennettiin uudisrakennus Jyväskylään. Kampus yhdistää nykyiset Laukaan vankilan ja Jyväskylän yhdyskuntaseuraamustoimiston toiminnot. Jatkohanketta ennen toteutettiin Yhteiset käytänteet -hanke vuosina 2016 – 2017.

Jatkohankkeessa tavoitteena oli  uuden työn muotoilu. Tällä tarkoitetaan asiakas- ja vankeusprosessien ja henkilöstön tehtävien määrittelyä. Yhteisten asiakasprosessien, tehtävien määrittelyn ja toimintakulttuurin lisäksi paneuduttiin johdon tukeen ja ohjaukseen. Yhteiset käytänteet -hankkeen jatko-osalla turvatiin henkilöstön sitoutuminen ja toiminnan sujuva käynnistyminen. Kampus valmistui vuonna 2020.

Hankkeen tavoitteet saavutettiin. Yllättävää oli, kuinka yhteinen näkemys
muodostui tiimimuotoisesta asiakastyön organisoinnista. Malli ei kohdannut vastustusta.
Hankkeen toteutusta on arvioitu raportoimalla, työtyytyväisyyskyselyssä ja
kehityskeskusteluissa.

Hankkeessa toteutettiin erilaisia ketteriä kokeiluja asiakastyön kehittämiseksi ja palvelujen
muotoilemiseksi sekä siirryttiin asiakkuuden kokonaishallintaan. Lisäksi luotiin yhteinen
tiedonvälityskanava yksiköille. Toisen työhön tutustuminen jatkui edelleen.

Asiakas hyötyy siitä, että hänellä on sama työntekijä asiakkuusprosessin ajan. Ketterät kokeilut
ovat tarjonneet asiakkaille erilaisen tavan suorittaa seuraamusta.

Innovatiivista hankkeessa oli raportointimalli (yhteinen blogi), johon kaikilla oli mahdollisuus
kirjoittaa ja josta työskentelykertojen tuotokset olivat luettavissa ja katsottavissa. Blogiin karttui
muutosprosessin historia, mikä on arvokas aineisto kampukseen siirryttäessä ja toimintoja
kehitettässä. Blogiin voi aina palata.

Ulkopuolinen konsultti on välttämätön muutosprosessissa, jossa yhdistetään kaksi eri yksikköä
ja työkulttuuria. Konkreettisen muutoksen aikaansaaminen ilman ulkopuolista näkökulmaa
tuntuu tästä hankkeesta saadun kokemuksen jälkeen mahdottomalta.