Rikosseuraamuslaitoksen HR-ohjelma

Rikosseuraamuslaitos laati vuoden 2014 aikana strategisen henkilöstöohjelman (Rikosseuraamuslaitoksen henkilöstöohjelma 2020). Tavoitteena oli luoda lyhyt, selkeä ja ymmärrettävä ohjelma, joka pohjautuu Rikosseuraamusalan yleiseen strategiaan ja antaa suuntaviivoja vuosittaiseen henkilöstösuunnitteluun. Taustalla oli myös ennuste vähenevistä resursseista ja jatkuvasta muutoksesta. Henkilöstöresurssien suunnitelmallisen käytön taustaksi tarvittiin keskeisten henkilöstöpoliittisten periaatteiden keskustelua ja niiden linjausta.

Ohjelman laatiminen perustui erilaisiin keskustelutilanteisiin ja vuorovaikutukseen. Prosessin yhteydessä toteutettiin neljä valtakunnallista työpajaa, joissa eri yksiköiden ja henkilöstöryhmien edustajat osallistuivat suunnitelman sisällön ideointiin. Toteutettiin myös muita keskustelutilaisuuksia, joissa pyrittiin löytämään henkilöstön kehittämiseen liittyviä keskeisiä haasteita ja kehittämisajatuksia. Suunnitelmasta laadittiin prosessin aikana erilaisia versioita, joita työstetiin työpajoissa ja lähetettiin eri tahoille lausuntoja varten. Ohjelmaa käsiteltiin yt-menettelyissä, eilaisissa johtoryhmissä ja lähetettiin lausuttavaksi yksiköihin ja henkilöstöryhmille. Ohjelma nosti esiin kolme pääteemaa: 1. johtamisen ja esimiestyön kehittäminen, 2. osaamisen kehittäminen ja kohdentaminen ja 3. työhyvinvoinnin tukeminen.