Resilienssi, uudistumiskykyinen valtio-organisaatio

Resilienssi, kyky luovia epävarmassa, heikosti ennustettavassa ja kytkeytyneessä toimintaympäristössä on noussut ennennäkemättömän tärkeäksi niin yksilöille, tiimeille kuin organinsaatioillekin – yhteiskuntia unohtamatta. Se on sekä vaikeuksista selviämistä, mutta ennen kaikkea toimintaympäristön lukemista ja tilanteista oppimista ja jatkuvaa uudistumista. Se ei ole myötäsyntyistä, vaan nimenomaan kykyä, jota voi kehittää. Nyt kehitettävällä alusalla esitellään työkaluja, joiden avulla virastot ja niiden työyhteisöt ja miksei verkostotkin voivat itsenäisesti tutkia ja kehittää omaa resilienssiään.

Tavoitteena on luoda hallinnon aakkosia hallitsemattomaan: kehittää valtiohallinnon kykyä elää hauraassa,
epävarmassa, ennakoimattomassa, kytkeytyneessä ja hallitsemattomassa maailmassa – ennakoiden ja oppien. Konkreettisena tavoitteena on luoda Valtiolla.fi-sivustolle materiaalipaketti, joka avaa etupäässä organisaatiotason resilienssiä eri näkökulmista ja tuo työkaluja, joita virastot – etunenässä niiden johto ja kehittäjät – mahdollisimman itsenäisesti voivat ottaa käyttöönsä ja sekä tutkia että kehittää omaa resilienssiään. Mukaan tulee mm. itsearviointityökalu/-mittaristo, resilienssin kulttuuria eli maaperän avaavaa ja kehittävää aineistoa sekä työkaluja jännitteiden käsittelemiseen.

Työtä tehdään ensin VK:ssa ja sen kumppaneiden kanssa ja koetellaan sitten sekä kehittäjäyhteisössä että muutamassa pilottivirastoissa. Vasta tämän jälkeen aineistoa aletaan viedä verkkosivuille.