Pyhäselän vankilan työhyvinvointi

Rikosseuraamuslaitoksessa on meneillään isoja muutoksia: RISE 2.0 ja tulossa oleva RISE 3.0 sekä keväällä 2022 käyttöön tuleva uusi käyttöjärjestelmä. Uusi käyttöjärjestelmä tuo mukanaan muutoksia yksiköiden toimintaan ja näiden muutosten opetteleminen tapahtuu päivittäisen työn lomassa.

Pyhäselän vankilan työhyvinvoinnin tilaa on seurattu aktiivisesti jo muutaman vuoden ajan. VMBaron tuloksia on seurattu ja sen purkutilaisuuksissa on haasteellisia asioita käsitelty monesta eri näkökulmasta. Työssä jaksaminen, epäasiallinen kohtelu, jopa kiusaaminen ovat asioita, joita on nostettu esille. Vuoden 2021 VMBaron tuloksissa erityistä huolta aiheutti kiusaamisen havaitsemisen ja kokemisen määrät. Virkamiehet tuovat esille esim. haasteellisia vuorovaikutustilanteita ja kiusaamisen kokemuksia, mutta eivät toisaalta halua, että niistä tulee julkisia. Osa henkilökunnasta kokee, että työhyvinvointi on hyvällä tasolla eikä epäasiallista kohtelua esiinny.

Nyt alkaneen hankkeen tavoitteena on selvittää, mikä on todellinen työhyvinvoinnin tilanne Pyhäselän vankilassa. Lähitulevaisuuden haasteet ovat koko henkilöstölle suuria ja niiden saavuttaminen edellyttää henkilöstön hyvinvointia ja jaksamista uusien haasteiden kanssa. Henkilöstön johtaminen tätä kohti vaatii myös esimiehiltä osaamista ja jaksamista.

Hankkeen päättymisvaiheen kuvaus

Vankilan henkilöstön todellinen tilanne työhyvinvointiin ja jaksamiseen liittyen saatiin hankkeen kautta selvitettyä, samoin kuin prosesseja työterveyshuollon palveluiden hyödyntämiseksi on saatu hankkeen myötä laajemmin käyttöön, kun henkilöstön tilanne on yksityiskohtaisesti työterveyshuollon tiedossa ja hoidossa.

Useampi henkilöstöstä myös oppi arvioimaan omaa jaksamistaan paremmin ja tuli tietoisemmaksi mahdollisuuksista havainnoida ja huomioida omaa tilannettaan entistä paremmin ja sitä kautta puuttua tilanteeseen osittain myös ennakoiden.

Lisäksi asian tiimoilta aloitettiin myös avoimempaa yhteistä keskustelua ja kehitystyötä tilanteen parantamiseksi. Lisäksi konkreettisia kehityskohteita on tiedossa johtamis- ja esimiestyön osalta. Yhteinen keskustelu myös jokaisen omasta vastuusta työssäjaksamisen osalta lisääntyi.