Pyhäselän vankilan työhyvinvointi

Rikosseuraamuslaitoksessa on meneillään isoja muutoksia: RISE 2.0 ja tulossa oleva RISE 3.0 sekä keväällä 2022 käyttöön tuleva uusi käyttöjärjestelmä. Uusi käyttöjärjestelmä tuo mukanaan muutoksia yksiköiden toimintaan ja näiden muutosten opetteleminen tapahtuu päivittäisen työn lomassa.

Pyhäselän vankilan työhyvinvoinnin tilaa on seurattu aktiivisesti jo muutaman vuoden ajan. VMBaron tuloksia on seurattu ja sen purkutilaisuuksissa on haasteellisia asioita käsitelty monesta eri näkökulmasta. Työssä jaksaminen, epäasiallinen kohtelu, jopa kiusaaminen ovat asioita, joita on nostettu esille. Vuoden 2021 VMBaron tuloksissa erityistä huolta aiheutti kiusaamisen havaitsemisen ja kokemisen määrät. Virkamiehet tuovat esille esim. haasteellisia vuorovaikutustilanteita ja kiusaamisen kokemuksia, mutta eivät toisaalta halua, että niistä tulee julkisia. Osa henkilökunnasta kokee, että työhyvinvointi on hyvällä tasolla eikä epäasiallista kohtelua esiinny.

Nyt alkaneen hankkeen tavoitteena on selvittää, mikä on todellinen työhyvinvoinnin tilanne Pyhäselän vankilassa. Lähitulevaisuuden haasteet ovat koko henkilöstölle suuria ja niiden saavuttaminen edellyttää henkilöstön hyvinvointia ja jaksamista uusien haasteiden kanssa. Henkilöstön johtaminen tätä kohti vaatii myös esimiehiltä osaamista ja jaksamista.