Pyhäselän vankilan työhyvinvointi

Taustalla jatkohankkeelle on aiempi hanke Pyhäselän vankilan työhyvinvointi (hanke ID 5343, kaiku- rahapäätöksen dnro VK/112777/05.00.01.00/2021).

Vankilan henkilöstön todellinen tilanne työhyvinvointiin ja jaksamiseen liittyen saatiin aiemman hankkeen kautta selvitettyä, mutta tehdyt toimenpiteet eivät ole olleet riittäviä.

Viime vuoden VM-Baron tuloksista ja edellisen hankkeen haastatteluvastauksista voidaan todeta, että alan veto- ja pitovoima on heikentynyt sekä työtyytyväisyys ja työhyvinvointi on laskenut. Pyhäselän vankilalle on tässä tilanteessa erityisen tärkeää turvallisen työn ja työhyvinvoinnin edellytysten sekä työyhteisöjen toimivuuden ja työntekijäkokemuksen parantaminen. Tämän vuoksi Pyhäselän vankila hakee nyt edelliselle hankkeelle jatkorahoitusta.

Hankkeen tavoitteena on parantaa esimies- ja johtamistyötä, antaa henkilöstölle välineitä stressinhallintaan organisaation jatkuvassa muutostilanteessa sekä rakentaa toimivaa tiimityötä.

Menetelminä käytetään asiantuntijavalmennusta esihenkilöille (esimiestyö ja johtaminen) 2 kertaa sekä 1 luento tiimityöstä, itsensä johtamisesta ja stressinhallinnasta koko henkilöstölle vankilan ulkopuolella.