Porukalla tehään parasta!

Hankkeen taustalla oikeuslaitoksen rakennemuutos, henkilöstön vaihtuminen ja uudet työmenetelmät. Tavoitteena valmistaa henkilöstöä tulevaan muutokseen ja yhteisiin työtapoihin. Hanke kesti 12 kuukautta.

Hanke toteutettiin asiantuntijoiden avulla koulutuspäivinä (yhteensä 7) ja pienryhmätyönohjauksena (kaksi ryhmää, kummallakin ryhmällä 6 ohjaustilaisuutta). Lisäksi oli välitehtäviä ja palautekyselyjä hankkeen aikana ja sen päätyttyä. Kokemukset olivat hyviä. Hankkeen tuloksena lähdettiin kehittämään mm. tiedottamista rakentamalla viraston oma INTRA, kehitettiin palaverikäytäntöjä, tietoturvaa sekä toimitilaturvallisuutta.